Comparteix:

Àmbit català i universitats públiques catalanes

Legislació d'àmbit de Catalunya i de les universitats públiques catalanes

VIè Conveni col·lectiu del PAS Laboral de les universitats públiques catalanes

A l'apartat "informació general" podeu trobar tots els acords i lleis en reduccions de jornada, conciliacíó vida laboral i familiar, taules retributives actualitzades, etc. Cal validació previa amb usuari i password UPC