Comparteix:

Comitè d'Empresa

Òrgan col·legiat de representació col·lectiva del PAS Laboral de la UPC

El CEPASL el componen els 23 delegats/des escollits democraticament en eleccions sindicals per tot el PASL, d'entre les candidatures presentades pels diferents sindicats i en proporció al número de vots obtinguts en cada una d'elles.

La representació per grups és de 17 delegats/des per col·legi-1 técnics/ques i administratius/ves i de 6 delegats/des pel col·legi-2 especialistes i no qualificats/des.

Contacta amb nosaltres

   

  • Si consideres lesionats els teus drets
  • Si detectes una injustícia social
  • Per qualsevol mena de reclamació
  • Per aportar-nos les teves idees

Nosaltres actuarem


Durem a terme les actuacions necessàries per al restabliment dels drets lesionats, comunicant-te en tot moment el desenvolupament i el resultat de cada gestió, assenyalant-te les gestions legals a les que tens dret en cas de persistir la situació de lesivitat.